Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : BI datový analytik
BI datový analytik
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ112
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. BI datový analytik - funkční náplň

BI datový analytik zajišťuje zejména správné mapování ze zdrojových do cílového systému, konzistenci dat apod. Zajišťuje podle jednotlivých úloh řešení BI projektů tyto činnosti :

 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ):
  • zajišťuje analýzu datových struktur zdrojových systémů, jejich kvalitu a dostupnost,
  • spolupracuje s BI architektem (RQ121 ) na návrhu datové architektury BI řešení,
  • spolupracuje na vyhodnocení stavu a kvality dat na formulaci principů řízení jejich kvality - v rámci úlohy Řízení kvality datových zdrojů (U204A ),
  • konzultuje a posuzuje možné varianty přístupů k řešení BI z pohledu datové architektury, tj. Postupné vytváření datových tržišť (F441 ), Jednorázové vytvoření celého BI řešení (F442 ), Přírůstkový přístup (F443 ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ):
  • podílí se na specifikaci přírůstku z pohledu datových zdrojů a nároků na jejich zajištění,
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ):
  • spolupracuje na vyhodnocení stavu a kvality dat (vzhledem k požadavkům) na formulaci principů řízení jejich kvality - v rámci úlohy Řízení kvality datových zdrojů (U204A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ):
  • zajišťuje detailní analýzu datových struktur zdrojových systémů,
  • definuje datové struktury cílového systému, tj. datového skladu, datových tržišť,
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ):
  • spolupracuje na specifikaci nástrojů pro transformace dat,
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ):
  • spoluprácuje s byznys analytiky na určení oblastí, jež se budou v rámci datových transformací prioritní,
  • definuje tabulky nutných pro plnění cílové databáze datového skladu a tržišť, které se nenacházejí ve zdrojových systémech,
  • definuje detailní pravidla procedury transformací dat, popis transformací polí mezi zdrojovými a cílovým systémem (datové typy, délka polí, plnění konstantami),
 • Implementace řešení BI, (U437A ):
  • spolupracuje na implementaci databázových schémat a transformačních procedur,
 • Zavedení BI do provozu, migrace , (U438A ):
  • spolupracuje na vytváření prvotních databází datového skladu a datových tržišť.
2. BI datový analytik - potřebné znalosti
 • praktické znalosti a zkušenosti s obsahem podnikového řízení a fungováním podniku (DO00 ) a zejména s charakterem jednotlivých typů úloh a jim odpovídajících aplikací:
  • analytických úloh (F409 ),
  • plánovacích úloh (F453 ),
  • úloh reportingu (F410 ),
 • praktické znalosti analytických metod adekvátních pro BI, zejména - Datové modelování (M501 ), Dimenzionální modelování (M504 ),
 • znalosti postupů a metodik řešení BI projektů, např. Business Dimensional Lifecycle (M511 ), nebo Firemní metodiky pro řešení BI projektů (M512 ),
 • znalost praktického využití a uplatnění jednotlivých komponent BI řešení (FSG400 ),
 • znalosti principů správy a tvorby databází,
 • pro účely kooperací v prostředí SSBI – praktické zkušenosti s některým z vybraných produktů SSBI , jako např. Power BI (ASGQ02 ), Power Pivot (ASGQ01 ) a další.