Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Firemní metodiky pro řešení business intelligence projektů
Firemní metodiky pro řešení business intelligence projektů
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M512
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Firemní metodiky pro řešení business intelligence projektů - celková charakteristika
  • Velmi silnou skupinou používaných metodik jsou ty, které si p ro své vlastní potřeby vyvíjejí analytické a softwarové společnosti. Příkladem mohou být metodiky společností Adastra, IBM, NCR, Oracle a dalších.
  • Často jsou tyto metodiky vyvíjeny v kooperaci i s akademickými pracovišti.
  • Všechny základní i firemní metodiky se liší svým rozsahem, podrobností, promítnutými zkušenostmi, terminologií i logikou posloupnosti jednotlivých fází. Na druhé straně jejich obsahová podstata je obdobná , neboť musí respektovat základní principy řešení BI projektů a aplikací.