Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Koncept jednorázového vytvoření celého BI řešení
Koncept jednorázového vytvoření celého BI řešení
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F442
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-08-17
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení konceptu jednorázového vytvoření celého BI řešení
 • Na začátku se provádí celková analýza a dokumentace všech uživatelských požadavků,
 • návrh a implementace se týká se zejména celého konsolidovaného datového skladu, pokrývajícího všechny požadavky uživatelů,
 • na řešení centrálního datového skladu navazují projekty závislých (odvozených) datových tržišť.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. architektura řešení je flexibilní a integrovaná s využitím v náročných analytických úlohách,
 2. lze jednoduše vytvářet další datová tržiště pro potřeby různých uživatelů nebo jejich skupin,
 3. minimalizují se duplicity v komponentách business intelligence řešení,
 4. díky udržování normalizovaných transakčních dat na úrovni datového skladu je možné tato data použít i pro jiné typy analytických úloh,
 5. datový sklad přímo podporuje tvorbu specializovaných datových úložišť i v jiné než dimenzionální formě (např. pro dolování dat).
3. Problémy a omezení spojené s faktorem
 1. řešení trvá déle a stojí větší množství finančních prostředků, především v prvotních fázích řešení, očekávané efekty se dostaví později (oproti předchozímu konceptu),
 2. je nižší možnost průběžně sledovat návratnost investic do BI řešení,
 3. existuje riziko změny zdrojových systémů nebo business požadavků během implementace a náročnější realizace těchto změn.