Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : BI architekt
BI architekt
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ121
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. BI architekt - funkční náplň

1.1. Funkční náplň pro Business Intelligence

IT architekt je specialistou v oblasti návrhu aplikací a návrhu IT infrastruktury. Analyzuje a navrhuje vhodnou aplikační a technologickou architekturu informačního systému podniku. Připravuje podklady pro konfigurování hardware a software. Monitoruje a řeší problémy s optimalizací výkonu IS. Realizuje zejména tyto činnosti:

 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ):
  • řeší datovou a technologickou architekturu BI řešení s respektováním zvoleného přístupu,
  • určuje umístění datového skladu na servery, umístění jednotlivých datových tržišť, technické řešení OLAP databází,
  • zajišťuje výběr a realizaci produktů pro klientské aplikace, využití portálů pro reportování z BI aplikací.
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ):
  • analyzuje současný stav infrastruktury ve vztahu k dosavadnímu BI řešení,
  • vyhodnocuje vytížení kapacit zdrojů,
  • provádí odhady potřebných úprav nebo změn infrastruktury v souvislosti s navrhovaným přírůstkem,
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ):
  • analyzuje současný stav infrastruktury vzhledem k aktuálním uživatelským požadavkům,
  • analyzuje stav datových zdrojů a jejich technickou dostupnost,
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ):
  • zajišťuje analýzy, hodnocení a monitorování technologické infrastruktury s cílem zajistit, aby byla optimálně konfigurována a škálovatelná,
  • zpracovává návrh technologické infrastruktury s respektováním požadavků na její výkon, včetně špičkových zatížení, bezpečnost provozu, flexibilitu, možnosti škálování i pracovní náročnost obsluhy,
  • zajišťuje a projednává zasazení technologií přírůstku do celé koncepce IT podniku a speciálně koncepce BI řešení,
  • podílí se na výběru vhodných technologických prostředků pro přírůstek,
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ):
  • řeší technologické problémy spojené s návrh a předpokládaným provozem ETL procedur.
1.2. Funkční náplň pro Self Service Business Intelligence
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ):
  • podílí se na výběru nástroje na základě analýzy požadavků a kritérií stanovených pro výběr,
 • Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ):
  • v závislosti na vybraném řešení provádí instalaci aplikace a ostatních komponent potřebných k provozu SSBI řešení.
2. BI architekt - potřebné znalosti:
 • znalosti principů a metod řešení BI architektur,
 • schopnosti hodnocení podstatných efektů a omezení jednotlivých komponent BI (FSG450 ),
 • znalosti principů řešení integrity, bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility BI řešení,
 • zkušenosti s měřením a zajišťováním výkonu BI,
 • hodnocení ekonomické náročnosti různých BI architektur,
 • znalosti funkcionality a parametrů vybraných BI a SSBI produktů.