Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace SSBI aplikací
Implementace SSBI aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U453A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Chalupa, P. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel implementace SSBI aplikací
 • Cílem implementace SSBI aplikací je vytvoření, otestování a zdokumentování požadovaných SSBI aplikací podle výsledků úlohy Analýzy a návrhu ve vybraném programovém nástroji.
2. Obsah implementace SSBI
 • Implementace SSBI aplikací se do jisté míry liší podle použitého vývojového software a jednotlivých nástrojů. I přes odlišnosti, základní činnosti při implementaci SSBI aplikací jsou zhruba obdobné, jak dokumentuje obrázek na produktu Power Pivot.
 • Rozdíly jsou deklarovány u jednotlivých vybraných produktů:
3. Vstupy úlohy:
 • Projektová dokumentace (D463A ) - analýzy a návrhu úloh pro SSBI řešení, výstup z úlohy Analýza a návrh SSBI,
 • Plán projektů (D123A ),
 • Dimenzionální model (D464A ) určující ukazatele, dimenze a jejich vazby,
 • Datové modely datového skladu a datových tržišť (D465A ) – redukované co do rozsahu a obsahu podle charakteru a potřeb SSBI úloh,
 • Katalog datových zdrojů (D211A ) - využitelných pro SSBI, aktualizovaný podle výsledků analýzy a návrhu SSBI,
 • Katalog požadavků na BI (D462A ) – aktualizovaný o nové nebo upravené požadavky v průběhu analýzy a návrhu,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Rozpočet projektu (D411A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Implementované SSBI aplikace (D470A ),
 • Uživatelská dokumentace (D471A ) SSBI, pokud je účelná, v mnoha případech jsou SSBI aplikace dostatečně srozumitelné, případně vyžadují několik doprovodných komentářů,
 • Projektová dokumentace (D463A ) aktualizovaná, pokud jde o případné nové návrhy nebo řešení v průběhu implementace, které je třeba dokumentovat,
 • Katalog požadavků na IT (D042A )- aktualizovaný o případné nové požadavky na SSBI v průběhu implementace,
 • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Využití adekvátních programových nástrojů vzhledem k nárokům uživatelů i ekonomické výhodnosti jejich pořízení a provozu,
 • Kvalitní příprava uživatelů i byznys analytiků ve funkcionalitě a možnostech vybraných programových nástrojů pro SSBI, včetně programového jazyka speciálně pro SSBI,
 • Dostupnost a zajištění kvalitních dat pro vstup do tabulek SSBI databáze.
6. Příloha
 • Obsah úlohy je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).