Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Implementace SSBI aplikací
Implementace SSBI aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U453A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Chalupa, P. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-08-16
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel implementace SSBI aplikací
  • Cílem implementace SSBI aplikací je vytvoření, otestování a zdokumentování požadovaných SSBI aplikací podle výsledků úlohy Analýzy a návrhu ve vybraném programovém nástroji.
2. Obsah implementace SSBI
  • Implementace SSBI aplikací se do jisté míry liší podle použitého vývojového software a jednotlivých nástrojů. I přes odlišnosti, základní činnosti při implementaci SSBI aplikací jsou zhruba obdobné, jak dokumentuje obrázek na produktu Power Pivot.
  • Rozdíly jsou deklarovány u jednotlivých vybraných produktů:
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Využití adekvátních programových nástrojů vzhledem k nárokům uživatelů i ekonomické výhodnosti jejich pořízení a provozu,
  • Kvalitní příprava uživatelů i byznys analytiků ve funkcionalitě a možnostech vybraných programových nástrojů pro SSBI, včetně programového jazyka speciálně pro SSBI,
  • Dostupnost a zajištění kvalitních dat pro vstup do tabulek SSBI databáze.