Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Zavedení do provozu SSBI aplikací
Zavedení do provozu SSBI aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U454A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým, Chalupa, P. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel zavedení do provozu SSBI aplikací

S ohledem na relativně omezený rozsah úloh SSBI je současně i úloha zavedení do provozu poměrně menšího rozsahu. Cílem je standardní nasazení SSBI aplikací u příslušných uživatelů a připravení podmínek pro další průběžnou aktualizaci tabulek datového modelu SSBI.

2. Obsah úlohy

Obsahem úlohy je příprava provozního prostředí (např. potřebné verze operačního systému nebo kancelářských aplikací – např. v případě Power Pivot), nasazení aplikací – na serverech a na počítače uživatelů, zajištění provozních podmínek pro průběžné aktualizace dat a, pokud se určití uživatelé nepodíleli přímo na vývoji aplikací, pak jejich doškolení.

3. Vstupy úlohy:
  • Projektová dokumentace (D463A ) aktualizovaná podle výsledků úlohy implementace SSBI,
  • Implementované SSBI aplikace (D470A ).
4. Výstupy úlohy:
  • Dokumentace zavedení SSBI aplikací, pokud je s ohledem na rozsah řešení účelná,
  • Provozní dokumentace (D711A ) – celková podniková provozní dokumentace s doplněním o SSBI, pokud je to účelné.