Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : BI: Přírůstkový přístup
BI: Přírůstkový přístup
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F443
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení přírůstkového přístupu
  • Přírůstkový přístup je stejně jako předchozí koncept spojený s architekturou konsolidovaného datového skladu . Je z pohledu vývoje nejmladším, ale v současnosti nejužívanějším přístupem , neboť spojuje výhody obou předchozích.
  • Jeho základní princip spočívá v tom, že se nejprve vytvoří celková koncepce business intelligence řešení podniku .
  • Celková koncepce obsahuje nejen souhrn všech uživatelských požadavků, včetně stanovení jejich priorit z pohledu celé firmy, ale také návrh architektury řešení a hrubý časový harmonogram tvorby celkového řešení. Obsahuje rovněž identifikaci jednotlivých projektů (přírůstků) a jejich návazností (nejen časové, ale i obsahové). Zahrnuje rovněž způsob financování projektů . Celková koncepce tak tvoří jednotný rámec řešení BI ve společnosti.
  • Koncepce se následně naplňuje v jednotlivých, časově i finančně omezených krocích (přírůstcích). V rámci každého přírůstku je vybudováno kompletní řešení (podobně jako v případě přístupu nezávislých datových tržišť), které je otevřené a rozšiřitelné v rámci dalších projektů.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
  1. Jednotlivá řešení jsou dodávána postupně a v relativně krátkém čase , což umožňuje reagovat rychle na klíčové potřeby společnosti. Samozřejmostí je prostor pro úpravy konceptu budování řešení vyvolané změnami ve společnosti.
  2. Krátké (cca 3 – 6 měsíců) a finančně omezené projekty , umožňují dobrou finanční kontrolu a sledování návratnosti investic.
  3. Nejsou duplikovány komponenty Business Intelligence řešení.
  4. Při korektním vedení projektů a dodržování koncepce řešení vede tento přístup k postupnému vybudování jednotné a integrované platformy pro veškeré analytické aplikace společnosti.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
  1. Je potřeba věnovat určitý čas a velkou pozornost tvorbě celkové koncepce na počátku projektu, neboť ta určuje celkovou podobu řešení Business Intelligence. Velmi důležitá je také podpora vrcholového vedení firmy v rámci této analytické fáze.
  2. Tvorba celkové koncepce konzumuje významnou dobu na začátku projektu, což oproti přístupu nezávislých datových tržišť znamená určité zpoždění v dodávce prvního řešení, generujícího profit.