Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Přírůstkový koncept
Přírůstkový koncept
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F443
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-08-18
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení přírůstkového konceptu
 • Přírůstkový přístup je stejně jako předchozí koncept spojený s architekturou konsolidovaného datového skladu. Je z pohledu vývoje nejužívanějším přístupem, neboť spojuje výhody obou předchozích. Jeho základní princip spočívá v tom, že se vytvoří celková koncepce Business Intelligence řešení podniku.
2. Efekty a přínosy přírůstkového konceptu pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Jednotlivá řešení jsou dodávána postupně a v relativně krátkém čase, což umožňuje reagovat rychle na klíčové potřeby společnosti. Samozřejmostí je prostor pro úpravy konceptu budování řešení vyvolané změnami ve společnosti.
 2. Krátké (cca 3 – 6 měsíců) a finančně omezené projekty, umožňují dobrou finanční kontrolu a sledování návratnosti investic.
 3. Nejsou duplikovány komponenty Business Intelligence řešení.
 4. Při korektním vedení projektů a dodržování koncepce řešení vede tento přístup k postupnému vybudování jednotné a integrované platformy pro veškeré analytické aplikace společnosti,
 5. Celková koncepce obsahuje nejen souhrn všech uživatelských požadavků, včetně stanovení jejich priorit z pohledu celé firmy, ale také návrh architektury řešení a hrubý časový harmonogram tvorby celkového řešení.
 6. Obsahuje rovněž identifikaci jednotlivých projektů (přírůstků) a jejich návazností (nejen časové, ale i obsahové).
 7. V rámci koncepce by neměl chybět způsob financování projektů a algoritmus výpočtu návratnosti investic pro jejich pozdější kontrolu. Celková koncepce tak tvoří jednotný rámec řešení BI ve společnosti.
 8. V rámci každého přírůstku je vybudováno kompletní řešení (podobně jako v případě přístupu nezávislých datových tržišť), které je otevřené a rozšiřitelné v rámci dalších projektů.
3. Problémy a omezení spojené s přírůstkovým konceptem
 1. Je potřeba věnovat určitý čas a velkou pozornost tvorbě celkové koncepce na počátku projektu, neboť ta určuje celkovou podobu řešení Business Intelligence. Velmi důležitá je také podpora vrcholového vedení firmy v rámci této analytické fáze.
 2. Tvorba celkové koncepce konzumuje významnou dobu na začátku projektu, což oproti přístupu nezávislých datových tržišť znamená určité zpoždění v dodávce prvního řešení, generujícího profit.