Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Plánovací aplikace
Plánovací aplikace
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F453
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Rusnák, P. (Clever Decision, Uniwise)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-25
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení plánovacích aplikací
 • Využití business intelligence technologií je velmi účelné i pro řešení plánovacích úloh (plánů tržeb, nákladů, investic atd.), kdy je třeba nejen data zpřístupňovat podle nejrůznějších definovaných dimenzí a analyzovat je podle nich, ale i nová data, tedy plány tvořit, rovněž s respektováním těchto dimenzí a jejich hierarchických struktur .
2. Plánovací úlohy a nástroje v MBI
 • Plánovací úlohy podnikového řízení, definované v MBI , obsahuje následující přehled :
  • Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ),
  • Controlling – plánování (UQ095A ),
  • Plánování prodeje zboží a služeb (UQ105A ),
  • Plánování nákupu (UQ155A ),
  • Personální plánování (UQ255A ),
  • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ),
  • Marketingový plán (UQ355A ),
  • Plánování dopravy (UQ405A ),
  • Plánování spotřeby energií (UQ455A ).
 • Jako příklady plánovacích nástrojů na IT trhu jsou IBM Cognos® TM1® (AQ014B ), Plánovací aplikace Targetty (AQ009A ) a další.
3. Efekty a přínosy plánovacích úloh pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Vytvoření a využití plánovacího systému respektujícího v podniku uplatňované plánovací a rozvrhové metody ,
 2. Konsolidace vytvářených plánů vznikajících na různých organizačních jednotkách, tj. závodech, divizích, odděleních, nebo naopak rozpouštění centrálně stanovených plánů na tyto jednotky,
 3. Konsolidace hodnot z různých druhů plánů , např. plánu investičního, výrobního nákupního, prodejního, personálního apod. do výsledného, obvykle finančního plánu,
 4. Konsolidace plánů z pohledu různých měn a přepočet na výslednou požadovanou měnu,
 5. Automatizace řízení pracovního toku (workflow) při přípravě plánu, resp. plánů, na které se podílejí různí manažeři, plánovači a další pracovníci podniku,
 6. Efektivní zpřístupňování sestavených plánů zainteresovaným pracovníkům podniku,
 7. Zajištění potřebné bezpečnosti a nastavení přístupových práv pro zpracování plánů i pro jejich presentaci v podniku, případně mimo podnik, kde jde možnosti čtení, zápisu a schvalování plánů,
 8. Zapojení většího počtu přispěvatelů při sestavování plánů,
 9. Možnost vytvářet plány na vyšším stupni detailu ,
 10. Podstatné zkrácení časového fondu potřebného k tvorbě plánů,
 11. Úspora pracnosti jednotlivých zainteresovaných zaměstnanců do plánovacího procesu, zejména při konsolidaci plánů,
 12. Snížení chybovosti způsobené lidským faktorem při manipulaci s daty,
 13. Automatizovaná datová konsolidace plánů bez ohledu na počet uživatelů a složitost organizační struktury,
 14. Propojení různých typů plánů (rozvaha, výsledovka, cash-flow,…),
 15. Respektování změn organizační struktury ,
 16. Průběžné kontroly stavu plánovacího procesu a jeho postupu.
4. Problémy a omezení spojené s plánovacími úlohami
 1. Potřeba zavedení nástrojů a technologií pro práci s OLAP databázemi,
 2. Při využití cloudové varianty aplikace:
  1. jsou citlivá data uložena neznámo kde, navíc zpřístupněná pouze přes Internet,
  2. závislost na poskytovateli,
  3. poskytovatel může měnit ceny svých služeb,
  4. poskytovatel může i zaniknout,
 3. Dražší varianta plánovaní než „ruční“ plánování je v MS Excel.