Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Dimenzionální modelování
Dimenzionální modelování
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M504
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Dimenzionální modelování - celková charakteristika
  • Dimenzionální modelování vychází z poznání a zhodnocení potřeb řízení dané organizace. Jeho obsahem je:
    • vymezení všech dimenzí, jejich obsahu, včetně vnitřní hierarchie prvků, a dílčích charakteristik jednotlivých dimenzí,
    • určení soustavy sledovaných ukazatelů (faktů) a jejich dílčích charakteristik,
    • specifikace vazeb mezi ukazateli a odpovídajícími dimenzemi.
2. Příloha
  • Charakteristika metody je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).