Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Koncept sběrnicové architektury
Koncept sběrnicové architektury
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F441
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-08-17
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení konceptu sběrnicové architektury
 • Koncept nezávislých datových tržišť byl definován v 80. létech jedním ze zakladatelů datawarehousingu, Ralphem Kimballem. Spočívá v postupném vytváření jednotlivých nezávislých datových tržišť pro specifické útvary podniku, které jsou ovšem kompletně realizované a obsahují všechny potřebné komponenty - ETL, relační databázi, OLAP atd.,
 • V 90. létech byl tento koncept přepracován a vznikl koncept tzv. sběrnicové architektury (bus architecture). Posun byl ve snaze budovat jednotlivá nezávislá datová tržiště integrovaně, kde integračním prostředkem jsou sdílené dimenze, které jsou postupně opakovaně využívány v různých datových tržištích.
 • Řešení je založené na těchto principech:
  • první datové tržiště je vytvořené na základě prioritních potřeb firmy, resp. jeho klíčového útvaru. Určí se potenciální sdílené dimenze (např. zákazník) s předpokládaným využitím i pro jiná datová tržiště,
  • další datová tržiště se vytvářejí již s využitím existujících dimenzí i s jejich případnými úpravami vzhledem k potřebám dalších tržišť a doplněním dalších potřebných dimenzí,
  • další komponenty (ETL apod.) se vytvářejí většinou v rámci každého tržiště nezávisle na ostatních.
2. Efekty a přínosy konceptu sběrnicové architektury pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. prioritní potřeby podniku jsou realizovány maximálně rychle,
 2. jednotlivá řešení a odpovídající projekty jsou dodávány v rámci relativně krátkých intervalů umožňující jejich efektivní řízení a kontrolu,
 3. datová tržiště uchovávají jak atomická, tak agregovaná data,
 4. aplikace i tvorba dotazů do databází jsou jednodušší,
 5. orientace uživatele v aplikacích je podstatně jednodušší.
3. Problémy a omezení spojené s konceptem sběrnicové architektury
 1. zajištění celkové integrace řešení BI je podstatně problematičtější,
 2. vytvoření jednotného reportingu se stává finančně i časově náročnější,
 3. vzniká možnost obsahového překrývání datových tržišť a duplicit v jednotlivých komponentách (ETL, OLAP atd.),
 4. toto řešení může představovat vyšší náklady na provoz.