Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Datové modelování
Datové modelování
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M501
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1.
1. Účel datového modelování
 • Datové modelování je metoda , která slouží k navrhování struktury dat v databázích a k jejich dokumentaci. Účelem datového modelování je přispívat ke kvalitnímu návrhu databází, jak transakčních, zdrojových, tak analytických .
2. Řešení datových modelů
 • Uvedené základní principy relačních databází se promítají do řešení datových modelů. Návrh datových modelů se realizuje na několika úrovních, resp. v několika základních krocích. Tyto kroky následují obvykle od konceptuálního návrhu, přes logický k fyzickému
3. Využití datového modelování
 • Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ),
 • Implementace aplikace – IASW (U413B ),
 • ERP: Analýza a návrh (U422A ),
 • WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ),
 • BI: Modelování a návrh řešení (U434A ),
 • BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • BI: Implementace řešení, (U437A ),
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ),
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ).
4. Příloha
 • Charakteristika metody je v přiloženém PDF dokumentu (zobrazení / stažení - ikonky v záhlaví stránky).