Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Uživatel BI služeb a aplikací
Uživatel BI služeb a aplikací
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ131
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Uživatel BI služeb a aplikací - funkční náplň
 • kvalifikovaně využívá realizované analytické a plánovací aplikace a výstupy reportingu,
 • konzultuje specifické otázky analytických a plánovacích aplikací v rámci své působnosti,
 • formuluje dílčí nové požadavky na BI aplikace a technologie, vzhledem k potřebám podniku i ke změnám v legislativě,
 • vyhodnocuje vlastní způsob využití provozovaných BI aplikací a specifikuje případné problémy z pohledu daného uživatele.
2. Uživatel BI služeb a aplikací - potřebné znalosti
 • praktické znalosti a zkušenosti s obsahem podnikového řízení a fungováním podniku (DO00 ) v dané oblasti svého působení a zejména s charakterem jednotlivých typů úloh a jim odpovídajících aplikací:
  • analytických úloh (F409 ),
  • plánovacích úloh (F453 ),
  • úloh reportingu (F410 ),
 • znalosti specifikace a formalizace požadavků na analytické, plánovací a reportingové úlohy,
 • schopnost pracovat s některým z vybraných produktů SSBI, jako např. Power BI (ASGQ02 ), Power Pivot (ASGQ01 ) a další.