Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Klíčový BI uživatel, Power User
Klíčový BI uživatel, Power User
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ132
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Klíčový BI uživatel - funkční náplň

1.1. Funkční náplň pro Business Intelligence

Klíčový BI uživatel určuje základní nároky a požadavky na realizaci BI aplikací v podniku. Podílí se na analytických činnostech v oblasti BI úloh. Zajišťuje podle jednotlivých úloh řešení BI projektů tyto činnosti :

 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ):
  • zajišťuje hodnocení funkcionality zdrojových aplikací a IT služeb vzhledem k vývoji podnikových potřeb, požadavků partnerů i vývoji v legislativě,
  • konzultuje požadavky na BI řešení v rámci své oblasti řízení, a to z pohledu podnikových potřeb i aktuální legislativy,
  • definuje nároky na obsah a strukturu hlavních reportů, na jednotlivé sledované ukazatele a jim odpovídající dimenze, na hlavní analytické a plánovací funkce,
  • určuje charakter složitějších analytických operací, data-miningu, analýzy nestrukturovaných dat a dalších pokročilých technik datové analýzy,
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ):
  • konzultuje požadavky na funkcionalitu přírůstku,
  • definuje očekávané efekty realizace přírůstku BI,
  • spolupracuje na definování akceptačních kritérií na nové BI aplikace v rámci přírůstku,
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ):
  • konzultuje požadavky na funkcionalitu analytických a plánovacích aplikací a reportů,
  • analyzuje definované požadavky uživatelů, resp. celé uživatelské sféry vzhledem k podnikovým metodikám, směrnicím a standardům,
  • poskytuje informace a zkušenosti o stavu a kvalitě relevantních zdrojových databází,
  • formuluje zadání nových analytický a plánovacích aplikací a reportů, specifikuje nároky na jejich kvalitu, tj. funkcionalitu, dostupnost, uživatelské rozhraní apod.,
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ):
  • konzultuje metodické otázky návrhu datového skladu a tržišť,
  • definuje specifikace sledovaných ukazatelů, struktury a další charakteristiky dimenzí,
  • navrhuje podstatné vazby ukazatelů a dimenzí,
  • konzultuje zdroje dat pro dimenze i ukazatele,
  • navrhuje obsah a struktury předpokládaných reportů,
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ):
  • konzultuje analytické otázky transformací dat,
  • podílí se na řešení problémů spojených s kvalitou dat,
 • Zavedení BI do provozu, migrace , (U438A ):
  • spolupracuje na přípravě a vytvoření databází datového skladu a datových tržišť,
  • podílí se se kvalifikační přípravě všech ostatních uživatelů.
1.2. Funkční náplň pro Self Service Business Intelligence
 • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ):
  • konzultuje s dodavatelem a IT oddělením vhodnost daného SSBI řešení pro účely provádění složitějších analytických operací,
 • Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ):
  • konzultuje požadavky na SSBI řešení v rámci své oblasti působnosti v podniku,
  • konzultuje rovněž otázku dostupnosti a specifikace dat,
 • Implementace SSBI aplikací (U453A ):
 • zajišťuje samostatně nebo v kooperaci s IT specialisty implementaci SSBI aplikací na základě vybraných SSBI produktů,
 • Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ):
  • kooperuje na kvalifikační přípravě všech ostatních uživatelů ve využití SSBI aplikací.
2. Klíčový uživatel - potřebné znalosti:
 • praktické znalosti a zkušenosti s obsahem podnikového řízení a fungováním podniku (DO00 ) a zejména s charakterem jednotlivých typů úloh a jim odpovídajících aplikací:
  • analytických úloh (F409 ),
  • plánovacích úloh (F453 ),
  • úloh reportingu (F410 ),
 • praktické znalosti analytických metod adekvátních pro BI, zejména - Datové modelování (M501 ), Dimenzionální modelování (M504 ),
 • znalosti specifikace a formalizace požadavků na BI aplikace a služby,
 • zkušenosti a znalosti s  hodnocením kvality dat , datových zdrojů a jejich dostupnosti,
 • principy a postupy vyhodnocování kvality a efektů BI aplikací a služeb, definování akceptačních kritérií,
 • schopnost pracovat s některým z vybraných produktů SSBI , jako např. Power BI (ASGQ02 ), Power Pivot (ASGQ01 ) a další,
 • znalost definování kalkulací a složitějších operací např. v prostředí jazyka DAX (AQ003A).