Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení energií
Dokumenty a data řízení energií
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ45
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence a správa měřidel (DQ451A),
 • Evidence spotřeby energií (DQ452A),
 • Evidence výroby tepla (DQ453A),
 • Dokumenty instalovaných měřidel (DQ461A),
 • Dokumenty o spotřebě různých druhů energií (DQ462A),
 • Očekávaná potřeba energií (DQ463A),
 • Požadavky na spotřebu energií (DQ464A),
 • Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky (DQ465A),
 • Analýzy spotřeby energií (DQ481A),
 • Plánování spotřeby energií v roce (DQ471A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení energií (TGQ450 ).
 • Evidence a správa měřidel, Evidence spotřeby energií, Evidence výroby tepla jsou předmětem zpracování úlohy Evidence energií (UQ451A ).
 • Dokumenty instalovaných měřidel, Dokumenty o spotřebě různých druhů energií, Očekávaná potřeba energií, Požadavky na spotřebu energií, Rozúčtování spotřeby na organizační jednotky jsou předmětem zpracování úlohy Řízení energií - transakce (UQ452A ) a vstupují do úlohy Evidence energií (UQ451A ).
 • Analýzy spotřeby energií je výstupem úlohy Řízení energií - analýzy (UQ454A ).
 • Plánování spotřeby energií v roce je výstupem úlohy Řízení energií - plánování (UQ455A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).