Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Řídící pracovníci podniku
Řídící pracovníci podniku
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň a požadované znalosti a dovednosti pro vlastníky a manažery podniku.
3. Přehled rolí
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer (CEO) (RQ001 ),
 • Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer) (RQ002 ),
 • Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer) (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer (HRM, HR Manager) (RQ005 ),
 • Manažer výroby (RQ006 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb (CDO, Chief Digital Officer) (RQ007 ),
 • Manažer skladů (RQ010 ),
 • Technický manažer (RQ011 ),
 • Manažer dopravy (RQ012 ),
 • Manažer logistiky (RQ013 ),
 • Manažer dodavatelského řetězce (Supply Chain manager) (RQ014 ).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh