Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Řídící pracovníci podniku
Řídící pracovníci podniku
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Řídící pracovníci podniku:
 • Vlastník (RQ000 ),
 • Generální manažer (CEO) (RQ001 ),
 • Finanční manažer (CFO, Chief Financial Officer) (RQ002 ),
 • Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer) (RQ003 ),
 • Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Personální manažer (HRM, HR Manager) (RQ005 ),
 • Manažer výroby (RQ006 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb (CDO, Chief Digital Officer) (RQ007 ),
 • Manažer organizační jednotky byznysu (RQ008 ),
 • Byznys manažer (RQ009 ),
 • Manažer skladů (RQ010 ),
 • Technický manažer (RQ011 ),
 • Manažer dopravy (RQ012 ),
 • Manažer logistiky (RQ013 ),
 • Manažer dodavatelského řetězce (Supply Chain manager) (RQ014 ),
 • Analytik logistiky (Logistics Controller) (RQ015 ).
2. Podíl rolí skupiny na řešení úloh:
 • Manažerské role podniku působí v jednotlivých skupinách úloh domény IT v řízení podniku (DOQ00), prakticky všechny role na skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ) a v rámci IT na skupinách – IT jako součást byznysu (TG001 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ) - v dalším přehledu už nejsou uvedeny. Postavení vybraných rolí ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech,
 • Role Generální manažer, CEO “, případně „ Vlastní k“ se podílejí především na skupinách úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a v oblasti IT v případě schvalování velkých projektů na úlohách v rámci skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Role Finanční manažer, CFO, Chief Financial Officer " se podílí především na skupině úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a v oblasti IT v případě schvalování velkých projektů na úlohách v rámci skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Role Manažer marketingu, CMO “ se podílí především na skupinách úloh Marketing (TGQ350 ) a dále na Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a v rámci IT speciálně na úloze Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ) a na skupině Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role Manažer obchodu “, se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role Personální manažer “, se podílí především na skupinách úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ).
 • Role Manažer výroby “ se podílí především na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role Manažer digitálních produktů a služeb, CDO, Chief Digital Officer " se podílí především na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ) a v rámci IT na skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Role Technický manažer “ se podílí především na skupinách úloh Řízení majetku (TGQ300 ), Řízení energií (TGQ450 ) a v případě výrobního podniku na skupinách úloh řízení výroby, tj. (TGQ500XMN ), (TGQ510XMN ), (TGQ520XMN ) a (TGQ530XMN ).
 • Role Manažer skladů “ se podílí především na skupinách úloh Řízení skladů (TGQ200 ) a kooperuje na skupinách úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ).
 • Role Manažer dopravy “ se podílí především na skupině úloh Řízení dopravy (TGQ400 ).
 • Role „Manažer logistiky“, „Manažer dodavatelského řetězce“ a „Analytik logistiky“ se podílejí především na skupinách úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE), Retail: Skladování (TGQ560XRE) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE).
 • Role Manažer organizační jednotky byznysu “ a „ Byznys manažer “ se podílejí na různých skupinách úloh podle své konkrétní působnosti.