Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer dopravy
Manažer dopravy
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ012
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer dopravy - funkční náplň role
 1. návrhy programů rozvoje a distribuční strategie podniku v oblasti dopravy,
 2. stanovení harmonogramu pro manipulační a dopravní prostředky,
 3. vyhodnocování požadavků na dopravu / dopravu a vyhodnocování možností,
 4. vyhodnocování efektivnosti skladování, návrh na úpravu skladování a zabezpečení optimální úrovně skladování,
 5. operativní zajišťování dopravců, případně řešení jejich výpadků,
 6. analýzy nabízených a využívaných dopravních služeb, včetně jejich ekonomického vyhodnocení,
 7. analýzy vlastních kapacit a jejich reálného využití,
 8. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v technických útvarech
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu, ekonomiky a podnikání,
 2. znalosti v oboru skladového hospodářství,
 3. vysoká úroveň komunikačních dovedností (pravidelná komunikace s dodavateli a zákazníky),
 4. metody pro vyhodnocování nabídky trhu v oblasti dopravy a přepravy,
 5. technické parametry a dokumentace vlastních přepravních dopravních prostředků,
 6. vedení a psychologie práce v týmech.