Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer)
Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer)
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ003
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer marketingu (CMO, Chief Marketing Officer) - funkční náplň role

Manažer marketingu formuluje a prověřuje marketingové strategie podniku, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí aktivity podniku v oblasti marketingových aktivit (promo akce, průzkumy apod.), obvykle podle základních pokynů stanovených vlastníky nebo jejich zástupci, tj. správními radami nebo jinými řídícími orgány. Manažer marketingu vykonává zejména tyto činnosti:

 1. určování cílů a strategií marketingu podniku,
 2. plánování, řízení a koordinace marketingových aktivit,
 3. analýzy a vyhodnocování marketingových kampaní,
 4. schvalování obsahu, zaměření a finančních zdrojů pro marketingové aktivity,
 5. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v odděleních marketingu.
2. Požadované znalosti role
 1. metody podnikového managementu,
 2. metody přípravy a realizace marketingových akcí,
 3. statistické metody pro vyhodnocování marketingových kampaní,
 4. metody dolování dat,
 5. vedení a psychologie práce v týmech.
3. Kompetence role
 • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
 • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu