Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vlastník
Vlastník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ000
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
11201
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vlastník - funkční náplň role

Vlastník podniku určuje základní pravidla a pokyny pro management týkající se koncepce rozvoje podniku i podnikové informatiky, jejího využití, posuzuje a schvaluje investice do informatiky a v rámci toho realizuje tyto činnosti:

  1. posuzování, případně formulace koncepce rozvoje podniku,
  2. monitorování a hodnocení výkonu podniku a jeho managementu,
  3. posuzování a schvalování investic do informatiky,
  4. výběr nebo schvalování výběru řídících pracovníků.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody podnikové ekonomiky, controllingu.
3. Kompetence role

Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).

Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu