Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Vlastník
Vlastník
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ000
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
11201
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Vlastník - funkční náplň role

Vlastník podniku určuje základní pravidla a pokyny pro management týkající se koncepce rozvoje podniku i podnikové informatiky, jejího využití, posuzuje a schvaluje investice do informatiky a v rámci toho realizuje tyto činnosti:

  1. posuzování, případně formulace koncepce rozvoje podniku,
  2. monitorování a hodnocení výkonu podniku a jeho managementu,
  3. posuzování a schvalování investic do informatiky,
  4. výběr nebo schvalování výběru řídících pracovníků.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody podnikové ekonomiky, controllingu.
3. Kompetence role
  • Kompetence pro podporu byznysu: Znalost praktik vlastního byznysu, Znalost organizace byznysu, obchodní politiky a podnikové kultury, Chování podporující byznys, Znalost konkurence a schopnost analýzy konkurence, Plánování a schopnost přiřazovat priority, Schopnost komunikace, Zaměření na zákazníka (interního i externího).
  • Sociální kompetence: Schopnost vést, inspirovat a budovat důvěru, Schopnost kreativního a inovátorského přístupu k řešení problémů, Zaměření na dosažení výsledků, Schopnost strategického uvažování, Koučování, delegování a péče růst členů týmu, Budování vztahů a týmová práce, Schopnost ovlivňovat a přesvědčit tým, rozhodnost, Vyjednávání v rámci dohodnutých principů, Řešení konfliktů, Adaptace na změnu