Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Role : Manažer výroby
Manažer výroby
Kód role

Standardní kód role v MBI

:
RQ006
Kód role dle CZ-ISCO

Kód role dle standardů katalogu CZ-ISCO

:
Popis, obsahové vymezení

Pracovní náplň, činnosti role

1. Manažer výroby - funkční náplň role

Manažer výroby formuluje a prověřuje výrobní strategie podniku, plánuje, řídí, koordinuje a hodnotí výrobní kapacity a zajištění výroby v podniku, zajišťuje rozvoj výroby a výrobní kooperace. Manažer výroby vykonává zejména tyto činnosti:

  1. určování cílů a strategií ve výrobě,
  2. plánování, řízení a koordinace veškerých výrobních činností,
  3. schvalování technických, finančních i personálních zdrojů pro zajištění výroby,
  4. výběr nebo schvalování výběru podřízených pracovníků v jednotlivých výrobních úsecích.
2. Požadované znalosti role
  1. metody podnikového managementu,
  2. metody řízení technického rozvoje,
  3. statistické metody pro vyhodnocování průběhu výroby,
  4. metody plánování výroby a výrobních zakázek,
  5. metody technické přípravy výroby, metody operativního řízení výroby,
  6. vedení a psychologie práce v týmech.