Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení pohledávek
Řízení pohledávek
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ070
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:

 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení pohledávek. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení pohledávek
 • Účelem řízení pohledávek je efektivně řešit pohledávky firmy za svými zákazníky a partnery a na základě kvalitních informací sledovat jejich plnění, zejména vzhledem ke splatnosti a snižovat případné ekonomické ztráty.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence pohledávek (UQ071A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze pohledávek – ( Eviden. ),
 • Transakce: Zpracování pohledávek – transakce (UQ072A ) – ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting pohledávek (UQ073A ) – zpracování reportů o pohledávkách za zákazníky – ( Report. ),
 • Analýzy: Analýzy pohledávek (UQ074A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, zboží apod.) – ( Analyt. ).
4. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení firmy (ISGQ00 )“,
 • „Metriky řízení prodeje v firmy (ISGQ10 )“,
 • „Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 )“
5. Dimenze
6. Role v řízení pohledávek
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
8. Podstatné faktory úloh
9. IT v řízení pohledávek:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení pohledávek" (SQ071 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
11. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.