Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina faktorů : Ekonomika a trh
Ekonomika a trh
Kód podskupiny faktorů

Standardní kód podskupiny faktorů v MBI.

:
FSG030
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny faktorů

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika faktorů zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
2. Účel faktorů
 • Účelem podskupiny je analyzovat náročnost a dopady takových faktorů, jako např. stavu legislativy, stavu IT trhu na obsah řízení podniku i řízení IT i možnosti jeho rozvoje vzhledem k podnikovým potřebám.
3. Přehled faktorů
 • Stav hospodářského prostředí - (F030 ) - celkový stav ekonomiky ovlivňující zejména objemu vynakládaných nákladů na IT, ochota vedení podniků k zahajování nových projektů apod.,
 • Situace na IT trhu – (F031 ) - zejména stav nabídky nových IT služeb a produktů, jejich kvalita cenová úroveň atd.,
 • Digitální byznys - (F032 ) - zahrnuje všechny digitální zdroje, tj. elektronicky dostupné formy využití informací, ale také operační technologie provozované mimo výlučnou kontrolu organizace,
 • Social Computing – (F033 ) - jde o aktivity vykonávané skupinami lidí, jako např. „collaborative filtering, online auctions, prediction markets, reputation systems, computational social choice, tagging, and verification games“,
 • Stav legislativy - (F034) - představuje souhrn dopadů zákonů a norem na IT podniků a zejména jejich průběžné změny ovlivňující zejména aplikační vrstvu IT,
 • GDPR - (F035) - základní vymezení a principy.
4. Vliv faktorů na úlohy
 • Faktory ekonomiky a trhu ovlivňují zejména skupiny úloh na strategické úrovni řízení, tj. Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Faktor Stav legislativy se výrazně promítá prakticky do všech skupin úloh podnikového řízení, zejména Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Řízení závazků (TGQ060 ), Řízení pohledávek (TGQ070 ), Řízení práce a mezd (TGQ080 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ), Řízení majetku (TGQ300 )
 • Faktory Digitální byznys nebo Social Computing výrazně ovlivňují i skupiny podnikových úloh, především Marketing (TGQ350 ) a Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ).
 • Faktory ekonomikya trhuovlivňují zejména řízení IT skupiny IT jako součást byznysu (TG001 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Faktory Digitální byznys nebo Social Computing mají hlavní dopad na úlohy Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ), Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), resp. Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ).
 • Faktor Situace na IT trhu je předmětem zejména úlohy Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ).
 • Faktor Stav legislativy je předmětem řešení úlohy Analýza požadavků legislativy na IT (U024A ) a ovlivňuje především skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ), zejména ERP (TG420 ).