Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Stav hospodářského prostředí
Stav hospodářského prostředí
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F030
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-14
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Celkový stav ekonomiky ovlivňuje chování podniku i vzhledem k informatice, zejména v objemu nákladů na IT , zahajování nových projektů atd.
2. Efekty a výhody
  1. Rostoucí ekonomika vytváří podmínky pro expanze podniků do nových teritorií, vytváření nových produktů a služeb, včetně IT služeb,
  2. V podnikové informatice se předpokládá vyšší podpora podnikatelských aktivit, podpora nových lokalit, obchodních poboček,
  3. Zvyšují se počty zákazníků i dodavatelů a s tím i nároky na informatiku a prostor pro její rozvoj.
3. Problémy a omezení
  1. V případě ekonomických problémů je podniková informatika orientována na úspory nákladů , omezení investic do nových projektů, zejména s dlouhou návratností,
  2. Nepříznivá ekonomická situace může znamenat i s nižování pracovních kapacit v IT útvarech,
  3. Dochází k ukončení rozpracovaných projektů a tím i k dalším ztrátám.