Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení závazků
Řízení závazků
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení závazků
 • Účelem řízení závazků je efektivně řešit závazky firmy k dodavatelům a partnerům a na základě kvalitních informací je kontrolovat a hradit v potřebných termínech.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence závazků (UQ061A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze závazků - ( Eviden. ),
 • Transakce: Zpracování závazků - transakce (UQ062A ) - ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting závazků (UQ063A ) – zpracování reportů o závazcích k dodavatelům - ( Report. ),
 • Analýzy: Analýzy závazků (UQ064A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, materiály, služby apod.) - ( Analyt. ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení závazků" (SQ061 ).
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení závazků
 • Celkový přehled rolí vážících se k řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu“ (DSGQ15 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení podniku“ (IGQ0 ).,
 • „Metriky řízení nákupu zboží pro obchod“ (ISGQ30 ),
 • „Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu“ (ISGQ35),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • „Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • „Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • „Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení závazků na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Řízení nákupu (TGQ150 ):
  • transakční operace - obchodní případ Nákup (UQ152A ) – faktury a další dokumenty v návaznosti na obchodní operace představují vstupy pro účetní transakce (UQ052A ),
  • analýzy (UQ064A ) a reporting (UQ063A ) závazků představují podklad pro řízení nákupů a řízení vztahů k dodavatelům,
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.