Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení závazků
Řízení závazků
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení závazků. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence závazků (UQ061A ) - vytvoření, aktualizace a dotazy do databáze závazků - ( Eviden. ),
 • Transakce: Zpracování závazků - transakce (UQ062A ) - ( Trans. ),
 • Reporting: Reporting závazků (UQ063A ) – zpracování reportů o závazcích k dodavatelům - ( Report. ),
 • Analýzy: Analýzy závazků (UQ064A ) - podle různých dimenzí (čas, dodavatelé, materiály, služby apod.) - ( Analyt. ).
3. Metriky úloh
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ).,
 • Metriky řízení nákupu zboží pro obchod (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení nákupu materiálu pro výrobu (ISGQ35).
4. Dimenze
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • „Obchodní dimenze firmy“ (DIGQ30 ),
 • „Externí partneři firmy“ (DIGQ10 ),
 • „Podniková organizace“ (DIGQ01 ),
 • „Ekonomické dimenze firmy“ (DIGQ05 ),
5. Role v řízení závazků
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení závazků a pohledávek (DSGQ06 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení nákupu (DSGQ15 ).
7. Podstatné faktory úloh
8. IT v řízení závazků:

*/ ERP pro převážnou část funkcionality podporující aktivity sledování závazků ve vztahu k nákupu (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce v oblasti závazků (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ).

9. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení závazků" (SQ061 ).
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
10. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.