Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik finančního řízení podniku:
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
 • Oběžný majetek (ISGQ06 ),
 • Vlastní kapitál (ISGQ08 ),
 • Cizí kapitál, cizí zdroje (ISGQ09 ).
2. Využití metrik finančního řízení podniku v doménách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik finančního řízení podniku:
4. Využití metrik finančního řízení podniku v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 • Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).