Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik finančního řízení podniku:
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ):
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Obrat (IQ0002 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
  • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
  • Objem pohledávek (IQ0005 ), Objem závazků (IQ0006 ),
  • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  • Hrubá marže (IQ0008 ), Pracovní náklady (IQ0009 ), Stav účtů (IQ0010 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ):
  • Ukazatelé trendů (IQ0021 ), Ukazatelé procentního rozboru (IQ0022 ), Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
  • Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ), Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
  • Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ), Ukazatelé likvidity (IQ0027 ),
  • Ukazatelé kapitálového trhu (IQ0028 ), Ukazatelé finančních fondů a cash-flow (IQ0029 ).
2. Využití metrik finančního řízení podniku v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení IT podniku (DO001 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik finančního řízení podniku:
4. Využití metrik finančního řízení podniku v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 • Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).