Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ0
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Poznámka:
  • Celkový přehled metrik zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin metrik
  • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
  • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
  • Metriky majetkové a kapitálové struktury podniku (ISGQ04 ),
  • Dlouhodobý finanční majetek (ISGQ05 ),
  • Oběžný majetek (ISGQ06 ),
  • Vlastní kapitál (ISGQ08 ),
  • Cizí kapitál (ISGQ09 )