Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky dlouhodobého finančního majetku podniku:
  • Podskupina zahrnuje:
    • Finanční účasti podniku v jiných společnostech (IQ0055 ),
    • Objem cenných investičních papírů, zejména akcie, dluhopisy, představující dlouhodobé investice podniku (IQ0056 ).
2. Využití metrik ve skupinách úloh
  • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
  • Controlling (TGQ090 ),
  • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny