Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky dlouhodobého finančního majetku slouží k řízení finančních struktur a objemů, kterými podnik disponuje.
3. Přehled metrik
 • Finanční účasti podniku v jiných společnostech (IQ0055 ),
 • Objem cenných investičních papírů, zejména akcie, dluhopisy, představující dlouhodobé investice podniku (IQ0056 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Strategické a organizační dokumenty podniku (DSGQ01 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení podniku (DSGQ05 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,
 • Král, B. a kolektiv - Manažerské účetnictví. - (3. vydání. Praha: Management press 2010) - ISBN9788072612178