Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data finančního řízení podniku
Dokumenty a data finančního řízení podniku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ), Účetní doklad (DQ042A ), Zaúčtovaná nákupní faktura (DQ042B ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ), Rozvaha (DQ051B ), Výsledovka (DQ051C ), Obratová předvaha (DQ051D ),
 • Analytické finanční databáze (DQ052A),
 • Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A), Finanční plány (DQ082A), Finanční rozpočty (DQ053A ),
 • Evidence úvěrů (DQ054A), Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A), Bankovní účty (DQ057B ),
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a obdobně skupiny úloh Controlling (TGQ090 ). V ostatních skupinách úloh podnikového řízení jsou součástí řešení jejich ekonomických aspektů. V řízení IT se vztahují především ke skupinám úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a podobně ke všem ostatním skupinám úloh při řešení jejich ekonomických aspektů. V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Účetní evidence (Hlavní kniha), Evidence úvěrů, Evidence leasingových smluv a dokumenty Účetní doklad, Dokumenty styku s bankami jsou předmětem zpracování úloh Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ) a Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ).
 • Finanční výkazy podniku jsou výstupem úlohy Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ).
 • Analytické finanční databáze jsou předmětem zpracování zejména úloh Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a současně i úloh Závazky – analýzy (UQ064A ) a Pohledávky – analýzy (UQ074A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).