Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data finančního řízení podniku
Dokumenty a data finančního řízení podniku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Finanční dokumenty podniku:
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ), Účetní doklad (DQ042A ), Zaúčtovaná nákupní faktura (DQ042B ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ), Rozvaha (DQ051B ), Výsledovka (DQ051C ), Obratová předvaha (DQ051D ),
 • Analytické finanční databáze (DQ052A),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ), Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A), Finanční plány (DQ082A),
 • Evidence úvěrů (DQ054A), Evidence leasingových smluv (DQ055A), Evidence závazků (DQ056A),
 • Dokumenty styku s bankami (DQ057A), Bankovní účty (DQ057B ),
 • Výkaz závazků (DQ058A ), Přehled závazků pro odsouhlasení s dodavatelem (DQ058B ), Otevřené položky dodavatelů (DQ058C ), Splatné závazky (DQ058D ),
 • Evidence pohledávek (DQ059A), Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A), Výkazy pohledávek (DQ061A), Pohledávky pro odsouhlasení se zákazníkem (DQ061B ), Přehled prodejních dobropisů k odsouhlasení (DQ061C ), Splatné pohledávky (DQ061D ),
 • Pokladní evidence (DQ065A), Pokladní dokumenty (DQ066A), Pokladní závěrka (DQ067A),
 • Mzdové evidence (DQ071A), Mzdové dokumenty (DQ072A), Mzdové výkazy (DQ073A), Mzdové plány (DQ074A),
 • Dokumenty controllingu (DQ086A), Analýzy controllingu (DQ087A), Plány controllingu (DQ088A).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a obdobně skupiny úloh Controlling (TGQ090 ). V ostatních skupinách úloh podnikového řízení jsou součástí řešení jejich ekonomických aspektů. V řízení IT se vztahují především ke skupinám úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a podobně ke všem ostatním skupinám úloh při řešení jejich ekonomických aspektů. V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Účetní evidence (Hlavní kniha), Evidence úvěrů, Evidence leasingových smluv a dokumenty Účetní doklad, Dokumenty styku s bankami jsou předmětem zpracování úloh Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ) a Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ).
 • Finanční výkazy podniku jsou výstupem úlohy Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ).
 • Analytické finanční databáze jsou předmětem zpracování zejména úloh Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a současně i úloh Závazky – analýzy (UQ064A ) a Pohledávky – analýzy (UQ074A ).
 • Evidence závazků je předmětem zpracování zejména úloh Závazky - evidence (UQ061A ) a Závazky – transakce (UQ062A ).
 • Výkazy závazků jsou výstupem úlohy Závazky - standardní reporting (UQ063A ).
 • Evidence pohledávek a dokumenty Inkaso a inkasní kalendáře jsou předmětem zpracování úloh Pohledávky - evidence (UQ071A ) a Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ).
 • Výkazy pohledávek jsou výstupem úlohy Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ),
 • Pokladní evidence, Pokladní dokumenty, Pokladní závěrka jsou předmětem zpracování úlohy Pokladna (UQ057A),
 • Mzdové evidence a Mzdové dokumenty jsou předmětem zpracování úloh PAM – evidence (UQ081A ) a PAM – transakce (UQ082A ).
 • Mzdové výkazy jsou výstupem úlohy PAM - standardní reporting (UQ083A ).
 • Mzdové plány jsou výstupem úlohy PAM - plánování (UQ085A ).
 • Dokumenty Požadavky na plány a rozpočty a Finanční plány jsou předmětem zpracování úlohy Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).
 • Dokument Finanční analýzy je výstupem úloh Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ).
 • Dokumenty controllingu jsou předmětem zpracování úloh Controlling – transakce (UQ092A ) a Controlling - organizace a správa (UQ096A ).
 • Databáze Analýzy controllingu se vztahuje k úloze Controlling - analýzy (UQ094A ) a dokumenty Plány controllingu jsou výstupem úlohy Controlling - plánování (UQ095A ).