Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Finanční plány
Finanční plány
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ082A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Finanční plány“ - účel dokumentu
  • Finanční plány a rozpočty tvoří celou skupinu plánovacích dokumentů, resp. výstupů plánovacích nástrojů , která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby.
  • Účelem je presentovat plánované hodnoty finančních ukazatelů podniku v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (útvary, plánované akce apod.).
2. Přehled vybraných dokumentů
  • Plánované ukazatele rozvahy a výsledovky,
  • Finanční rozpočty,
  • Plány cash-flow.
3. Vznik dokumentu
  • Úloha : Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).