Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Obratová předvaha
Obratová předvaha
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ051D
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-16
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Obratová předvaha“ - účel dokumentu
 • Obratová předvaha představuje výpis všech účtů hlavní knihy (příp. i analytických účtů) a nabízí efektivní nástroj pro kontrolu správnosti účtování.
 • Účelem dokumentu jsou tak následující kontroly (viz FEBMAT):
  • suma všech rozvahových účtů je rovna nule,
  • součet obratů výsledkových účtů (nebo stavů výsledkových včetně rozvahových účtů) se rovná zisku/ztrátě za sledované období, součet obratů rozvahových a výsledkových účtů na straně má dáti se rovná součtu obratů na straně dal.
 • Slouží také jako soupis stavů účtů , s kterými jsou při inventarizaci porovnávány skutečné stavy.
2. Obsah dokumentu
 1. Počáteční stavy účtů,
 2. Obrat za sledované období (měsíc/rok aj.) – obvykle v členění na stranu má dáti, dal a součet (má dáti – dal),
 3. Konečné stavy účtů.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Účetní reporting (UQ053A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklad : na souhrnném slidu. Zdroj: Microsoft Dynamics NAV (AutoCont, a.s.).
 • Zdroj: FEBMAT/