Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Podniková organizace
Podniková organizace
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí podnikové organizace
 • Do skupiny podnikových dimenzí spadají ty, které se vztahují k řízení celého podniku .
 • Obsah těchto dimenzí postihuje všechny oblasti podnikového řízení, tedy včetně řízení informatiky, tzn. včetně cílů informatiky, procesů řízení informatiky i její organizace.
 • Skupina zahrnuje:
2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím podnikové organizace
 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25),
 • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53),
 • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90),
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ).

V oblasti IT se využívají zejména v souvislosti s těmito metrikami:

 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ).