Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení marketingu
Metriky řízení marketingu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení marketingu:
 • Pozice podniku na trhu (IQ2001 ),
 • Počet analyzovaných konkurentů (IQ2002 ),
 • Úspěšnost prodejní kampaně (IQ2003 ),
 • Marketingové náklady na objednávku (IQ2004 ),
 • Poměr akvizice objednávky (IQ2005 ),
 • Čas strávený v obchodě (IQ2006 ),
 • Podíl marketingu na celkových tržbách (IQ2007 ).
2. Využití metrik řízení marketingu ve skupinách úloh:
 • Řízení marketingu (TGQ350 ),
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik řízení marketingu:
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ).