Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Poměr akvizice objednávky
Poměr akvizice objednávky
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ2005
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-11
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Číslo > 1
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Poměr akvizice objednávky – jsou marketingové náklady na objednávku vydělené marketingovými náklady na návštěvu udává číslo, které vyjadřuje poměr, kolikrát více nás stojí akvizice nového zákazníka oproti akvizici nového návštěvníka.
2. Výpočetní předpisy
  • Poměr akvizice objednávky = marketingové náklady na objednávku / marketingové náklady na návštěvu.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence marketingu (DQ351A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Evidence zákazníků (DQ102A),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Prodejní objednávky (DQ101B ).
4. Adekvátní dimenze