Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zákazníci
Zákazníci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zákazníci - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu zákazníků podniku z pohledu jak základních služeb a produktů, tak produktů a služeb informatiky. Patří sem rovněž zákazníci, kteří přímo využívají nabízené informatické služby a produkty, i zákazníci využívající tyto služby a produkty jako přidanou hodnotu k základním službám a produktům (např. v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví apod.).
 • Zdrojem dat pro vytvoření a aktualizaci dimenze jsou databáze zákazníků (ERP, CRM atd.) .
 • Pokud nelze sdílet již existující a provozované dimenzionální tabulky z jiných datových tržišť, pak je obvykle nutné počítat s poměrně náročnou konsolidací zákaznických dat a zajištěním jejich kvality .
2. Prvky dimenze
 • Strukturalizaci zákaznické dimenze lze realizovat podle různých hledisek , např. podle významu zákazníků, jejich velikosti, podle odvětvové orientace, podle lokality apod.
 • MBI používá na nejvyšší úrovni členění zákazníků do skupin podle odvětví a na druhé úrovni uvádí formou příkladů jednotlivé zákazníky.
3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané kategorie zákazníků, případně zákazníky.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie zákazníků :
  • Identifikátor skupiny zákazníků,
  • Plný název skupiny zákazníků
 • Úroveň 2: Zákazníci :
  • Identifikátor zákazníka,
  • Identifikátor skupiny zákazníků,
  • Plný název zákazníka,
  • Obchodní identifikace zákazníka,
  • Význam zákazníka pro podnik – klíčový zákazník, standardní,
  • Kontaktní adresa zákazníka – PSČ, město, ulice,
  • Adresa www zákazníka,
  • Základní kontaktní mail na zákazníka,
  • Základní kontaktní telefon na zákazníka,
  • Kontaktní osoba zákazníka.
6. Poznámky, reference
 • Z hlediska aplikace MBI je třeba rozhodnout, zda dimenze bude obsahovat všechny zákazníky podniku, nebo jen ty, kteří využívají jeho IT služby. Obvykle je nezbytné zajistit konsolidaci dat o zákaznících pocházejících z různých datových zdrojů.
7. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).