Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Zákazníci
Zákazníci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Zákazníci - obsahové vymezení

Dimenze představuje strukturu zákazníků podniku z pohledu jak základních služeb a produktů, tak produktů a služeb informatiky. Patří sem rovněž zákazníci, kteří přímo využívají nabízené informatické služby a produkty, i zákazníci využívající tyto služby a produkty jako přidanou hodnotu k základním službám a produktům (např. v automobilovém průmyslu, ve stavebnictví apod.). Zdrojem dat pro vytvoření a aktualizaci dimenze jsou databáze zákazníků (ERP, CRM atd.). Pokud nelze sdílet již existující a provozované dimenzionální tabulky z jiných datových tržišť, pak je obvykle nutné počítat s poměrně náročnou konsolidací zákaznických dat a zajištěním jejich kvality.

2. Prvky dimenze

Strukturalizaci zákaznické dimenze lze realizovat podle různých hledisek, např. podle významu zákazníků, jejich velikosti, podle odvětvové orientace, podle lokality apod. MBI používá na nejvyšší úrovni členění zákazníků do skupin podle odvětví a na druhé úrovni uvádí formou příkladů jednotlivé zákazníky.

3. Datové zdroje dimenze
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané kategorie zákazníků, případně zákazníky.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie zákazníků:

 • Identifikátor skupiny zákazníků,
 • Plný název skupiny zákazníků

Úroveň 2: Zákazníci:

 • Identifikátor zákazníka,
 • Identifikátor skupiny zákazníků,
 • Plný název zákazníka,
 • Obchodní identifikace zákazníka,
 • Význam zákazníka pro podnik – klíčový zákazník, standardní,
 • Kontaktní adresa zákazníka – PSČ, město, ulice,
 • Adresa www zákazníka,
 • Základní kontaktní mail na zákazníka,
 • Základní kontaktní telefon na zákazníka,
 • Kontaktní osoba zákazníka.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.

7. Poznámky, reference

Z hlediska aplikace MBI je třeba rozhodnout, zda dimenze bude obsahovat všechny zákazníky podniku, nebo jen ty, kteří využívají jeho IT služby. Obvykle je nezbytné zajistit konsolidaci dat o zákaznících pocházejících z různých datových zdrojů.