Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Podíl marketingu na celkových tržbách
Podíl marketingu na celkových tržbách
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ2007
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Podíl marketingu na celkových tržbách – je procentuální podíl marketingových výdajů na tržbách.
2. Výpočetní předpisy
  • (Celkové marketingové výdaje / Celkové tržby)*100.
3. Související metriky
  • Návratnost marketingové kampaně = Náklady na kampaň/ Tržby,
  • Vliv kampaně na zvýšení prodeje = Aktuální tržby / Prodej za předchozí období.
4. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence marketingu (DQ351A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Marketingové analýzy (DQ381A ),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Evidence zákazníků (DQ102A).
5. Adekvátní dimenze