Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Marketingové náklady na objednávku
Marketingové náklady na objednávku
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ2004
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-10
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Marketingové náklady na objednávku – je podíl celkových marketingových výdajů na celkovém počtu objednávek ukazuje náročnost investic do marketingu, aby byla vygenerována jedna objednávka.
  • Pro zvýšení zisku je nutné toto číslo minimalizovat zejména zvýšením efektivity marketingu.
2. Výpočetní předpisy
  • Marketingové náklady na objednávku = výdaje na marketing / počet objednávek.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence marketingu (DQ351A),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Marketingové analýzy (DQ381A ),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
  • Prodejní objednávky (DQ101B ).
4. Adekvátní dimenze