Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení marketingu
Dokumenty a data řízení marketingu
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ35
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A),
 • Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci (DQ366A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících a trhu (DQ361A),
 • Cestovní zprávy (DQ363A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
 • Řízení marketingových kampaní (DQ362A ),
 • Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy (DQ365A),
 • Návrhy cen - příprava ceníků (DQ367A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
 • Plán marketingových akcí (DQ371A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Marketing (TGQ350 ). Ve vztahu k IT se obvykle váží ke skupině úloh Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ).
 • Evidence marketingu a Evidence marketingových akcí jsou předmětem zpracování úloh Marketingové evidence (UQ351A ).
 • Dokumenty - informace o zákaznících, konkurenci, trhu, Dokumenty o marketingových akcích, Cestovní zprávy, Dokumentace obchodních zástupců, Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy, Obchodní příležitosti, potenciální zákazníci, Návrhy cen (příprava ceníků) jsou obvykle předmětem zpracování úlohy Marketingové transakce (UQ352A ) a vstupují do úlohy Marketingové evidence (UQ351A ).
 • Plán marketingových akcí je výstupem úlohy Marketingový plán (UQ355A ).
 • Marketingové analýzy jsou výstupem úlohy Marketingové analýzy (UQ354A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).