Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán marketingových akcí
Plán marketingových akcí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ371A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Plán marketingových akcí“ - účel dokumentu
 • Představuje soustavu plánovacích dokumentů a výstupů plánovacích nástrojů pro účely řízení marketingu, tj. plány marketingových kampaní a promo akcí podle termínů realizace, druhů akcí, realizátorů akcí apod.,
 • Účelem je presentovat plánované hodnoty klíčových ukazatelů marketingových akcí a kampaní, obsah těchto kampaní, a to v definovaném časovém horizontu a případně podle vybraných dimenzí (typ kampaně, realizátor, cílové skupiny apod.).
2. Obsah dokumentu
 1. Plány ukazatelů marketingu dle zvolených dimenzí ,
 2. Prediktivní analytika v řízení marketingu
  1. Predikce odchodu zákazníků – „churn management“,
  2. Credit scoring - ohodnocení zákazníka dle úvěrového rizika,
 3. Součásti plánu marketingu :
  1. Plány realizace marketingových kampaní,
  2. Plány podpory prodeje,
  3. Plány na realizaci reklamy a reklamních akcí,
  4. Plány podpory vývoje produktů v krátkodobém pohledu,
  5. Plány zajištění zákaznického servisu.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Marketingový plán (UQ355A ). Řízení marketingových kampaní (UQ356A ).