Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Návrhy cen (příprava ceníků)
Návrhy cen (příprava ceníků)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ367A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Návrhy cen - příprava ceníků“ - účel dokumentu
 • Návrhy cen (příprava ceníků) vycházejí z výsledků marketingových aktivit a jsou vstupem pro prodejní ceníky a příslušné databáze prodeje nebo marketingu,
 • Účelem je vytvořit a udržovat přehledy o navrhovaných cenách zboží a služeb na základě informací z marketingových průzkumů a dalších akcí.
2. Obsah dokumentu
 1. Zboží / služba :
  1. Id. zboží /služby,
  2. Název zboží / služby,
  3. Kategorie, typ,
 2. Navrhovaná cena:
  1. Měrná jednotka, Měna, DPH, Nákupní jednotková cena, Prodejní jednotková cena, Minimální cena, Maximální cena, Další druhy cen,
 3. Návrh ceny:
  1. Navrhovatel z marketingu: Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  2. Doba platnosti ceny, Další ustanovení.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Cenová tvorba, příprava ceníků zboží (UQ108A ).