Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Cestovní zprávy
Cestovní zprávy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ363A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Cestovní zprávy“ - účel dokumentu
 • Cestovní zprávy obsahují informace, např. z návštěv výstav, kongresů, obchodních jednání a jsou vstupem pro marketingové databáze,
 • Účelem je zajistit informace z cestovních zpráv jako vstupy pro aktualizace marketingových databází a plánování kampaní.
2. Obsah dokumentu
 1. Cestovní zpráva :
  1. Id. zprávy, Předmět, Akce, ke které se zpráva váže,
  2. Autor: Pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  3. Schválil: Pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
 2. Pracovní závěry :
  1. Závěry, náměty a doporučení pro marketingové aktivity podniku.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení marketingu - transakce (UQ352A ).