Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy
Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ365A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy“ - účel dokumentu
 • Marketingové průzkumy, dotazníky a jejich analýzy představují obvykle názory zástupců případně obchodních partnerů na zboží, služby a obchodní aktivity podniku a jsou vstupem pro marketingové databáze,
 • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení marketingových průzkumů na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentu
 1. Průzkum :
  1. Id. průzkumu, Název průzkumu, Cílová skupina,
  2. Termín a časový rozsah průzkumu,
  3. Předmět a obsahové vymezení průzkumu,
 2. Zajištění průzkumu:
  1. Interní: Útvar, Zodpovědný pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt,
  2. Externí: Dodavatel – Id., Název, Kontakt,
 3. Ekonomika průzkumu:
  1. Interní náklady na průzkum, Náklady na externí dodavatele,
 4. Dotazník:
  1. Id. dotazníku, Název, resp. předmět dotazníku,
  2. Zpracovatel: Pracovník – Id. Jméno, Pozice, Kontakt.
3. Vznik dokumentu
 • Úloha : Řízení marketingu - transakce (UQ352A ).