Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Úspěšnost prodejní kampaně
Úspěšnost prodejní kampaně
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ2003
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-02-12
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Úspěšnost prodejní kampaně – je úspěšnost kampaně v procentech stanovena jako poměr počtu zákazníků, kterým jsou prodány nové služby, děleno počtem všech oslovených zákazníků v kampani.
 • Hodnotu tohoto ukazatele stanovuje útvar marketingu na základě definice kampaně a vyhodnocení průběhu kampaně vedené v CRM systému.
2. Související metriky
 • Návratnost marketingové kampaně = Náklady na kampaň/ Tržby,
 • Vliv kampaně na zvýšení prodeje = Aktuální tržby / Prodej za předchozí období.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Evidence marketingu (DQ351A),
 • Evidence marketingových akcí (DQ352A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících a trhu (DQ361A),
 • Řízení marketingových kampaní (DQ362A ),
 • Cestovní zprávy (DQ363A),
 • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
 • Marketingové analýzy (DQ381A ).
4. Adekvátní dimenze