Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Obchodní zástupci
Obchodní zástupci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ313
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Obchodní zástupci - obsahové vymezení
  • Dimenze obsahuje přehled obchodních zástupců podniku, kteří ho reprezentují směrem k zákazníkům.
2. Prvky dimenze
  • Struktura dimenze je následující:
    • Skupina obchodních zástupců (ČR, SR, zahraniční apod.),
    • Obchodní zástupci.
3. Datové zdroje dimenze
  • Dokumentace obchodních zástupců (DQ364A),
  • Evidence nákupu (DQ152A),
  • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A).