Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data personálního řízení
Dokumenty a data personálního řízení
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ25
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Podklady pro osobní údaje pracovníků, přijímací protokol atd. (DQ254A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci (DQ272A),
 • Personální výkazy (DQ281A),
 • Personální analýzy (DQ291A),
 • Personální plány (DQ261A).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ). V oblasti IT se vztahují zejména ke skupinám úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a k úlohám Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ) a Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ).
 • Podniková personální evidence, Podklady pro osobní údaje pracovníků (např. přijímací protokol), Požadavky na pracovníka, Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci a Podklady pro rekvalifikační programy se vztahují zejména k úlohám Personální evidence (UQ251A ) a Personální řízení - základní transakce (UQ252A ).
 • Evidence pracovních míst, Evidence školení a kursů, Evidence personálních a školicích agentur jsou předmětem úlohy Personální evidence (UQ251A ) a v oblasti IT především úlohy Řízení kvalifikace v IT (U231A ).
 • Personální plány jsou výstupem úlohy Personální plánování (UQ255A ).
 • Personální výkazy jsou výstupem úlohy Personalistika - standardní reporting (UQ253A ).
 • Personální analýzy jsou výstupem úlohy Personální analýzy (UQ254A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení IT podniku (DO001 ).