Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci
Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ272A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2015-01-12
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci“ - účel dokumentu
  • Personální podklady – dovolené, důchody, nemoci slouží pro operativní personální řízení a jako vstupy pro aktualizace personálních a mzdových databází.
  • Účelem je zajistit informace o nárocích, požadavcích pracovníků, případně nemoci a mimořádných stavech jako vstupy pro aktualizace personálních a mzdových databází.
2. Obsah dokumentu
  1. Doklad:
    1. Id. dokladu, Předmět, Doba vystavení, Doba schválení,
    2. Specifické údaje dle typu dokladu,
  2. Pracovník :
    1. Id. pracovníka, Jméno, Pozice, Útvar.