Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení požadavků IT na pracovní sílu
Řešení požadavků IT na pracovní sílu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U009A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Hanes, M. (KSI, FIT, ČVUT)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení požadavků IT na pracovní sílu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je řešit strukturalizaci pracovní síly ve vztahu k požadavkům podniku a speciálně digitálního byznysu formulovaného v byznys modelu podniku.
2. Obsah úlohy
 • Kombinace faktorů digitální byznys, mobile computing, social computing, cloud vytváří zcela nové podmínky pro cíle, strategii a byznys model podniku.
 • Úloha se zaměřuje na požadavky kladené na pracovní sílu v digitálním byznysu. Vlastní řízení personálních zdrojů řeší skupina úloh „Řízení lidských zdrojů“ (TGQ250 ).
3. Vstupy úlohy:
 • Analýza personálních kapacit a potřeb v IT (D222A ),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence pracovních míst (DQ251A),
 • Evidence školení a kursů (DQ252A),
 • Evidence personálních a školicích agentur (DQ253A),
 • Podklady pro rekvalifikační programy (DQ255A),
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ),
 • SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Kompetence pracovní síly v IT (DQ010A),
 • Personální plány (DQ261A),
 • Požadavky na pracovníka (DQ271A),
 • Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
 • Plán kvalifikačních projektů (D224A ),
 • Koncepce řízení IT (D061A ), aktualizovaná,
 • Katalog cílů informatiky (D041A ), aktualizovaný.
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem jsou reálně definované nároky na uplatnění digitálního byznysu v podniku a od toho odvozované nároky na pracovní sílu.
6. “Řešení požadavků IT na pracovní sílu“ - klíčové aktivity
 • Definování hlavních nároků digitálního byznysu na pracovní sílu - vymezení nároků na profesní struktury, zejména na nové pracovní role, nároků na rozvoj kvalifikace pracovníků, nároků na kompetence,
 • Realizace změn v pracovních strukturách vzhledem k uplatnění digitálního byznysu - zajištění nových pracovníků s požadovanou kvalifikací, rekvalifikace, příprava rekvalifikačních programů,
 • Revize kompetencí disponibilní pracovní síly podle požadavků byznys modelu - je třeba zjistit, zda pracovní síla v IT je schopna vyhovět nárokům byznys modelu. Pokud ne, je třeba speciálně pro digitální byznys hledat nové kandidáty a) mezi absolventy VŠ, b) u konkurence, c) urychleně budovat požadované kompetence a znalosti.