Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení požadavků IT na pracovní sílu
Řešení požadavků IT na pracovní sílu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U009A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Hanes, M. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.4
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řešení požadavků IT na pracovní sílu“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je řešit strukturalizaci pracovní síly ve vztahu k požadavkům podniku a speciálně digitálního byznysu formulovaného v byznys modelu podniku.
2. Obsah úlohy
  • Kombinace faktorů digitální byznys, mobile computing, social computing, cloud vytváří zcela nové podmínky pro cíle, strategii a byznys model podniku.
  • Úloha se zaměřuje na požadavky kladené na pracovní sílu v digitálním byznysu. Vlastní řízení personálních zdrojů řeší skupina úloh „Řízení lidských zdrojů“ (TGQ250 ).
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
  • Předpokladem jsou reálně definované nároky na uplatnění digitálního byznysu v podniku a od toho odvozované nároky na pracovní sílu.
4. “Řešení požadavků IT na pracovní sílu“ - klíčové aktivity
  • Definování hlavních nároků digitálního byznysu na pracovní sílu - vymezení nároků na profesní struktury, zejména na nové pracovní role, nároků na rozvoj kvalifikace pracovníků, nároků na kompetence,
  • Realizace změn v pracovních strukturách vzhledem k uplatnění digitálního byznysu - zajištění nových pracovníků s požadovanou kvalifikací, rekvalifikace, příprava rekvalifikačních programů,
  • Revize kompetencí disponibilní pracovní síly podle požadavků byznys modelu - je třeba zjistit, zda pracovní síla v IT je schopna vyhovět nárokům byznys modelu. Pokud ne, je třeba speciálně pro digitální byznys hledat nové kandidáty a) mezi absolventy VŠ, b) u konkurence, c) urychleně budovat požadované kompetence a znalosti.