Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení majetku
Dokumenty a data řízení majetku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení majetku a investic podniku:
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní (DQ301A),
 • Evidence investic (DQ302A),
 • Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby (DQ303A),
 • Pasporty majetku (DQ311A),
 • Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků (DQ312A),
 • Dokumentace investic a údržby (DQ313A),
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku (DQ315A),
 • Odpisy majetku (DQ316A),
 • Výkazy majetku (DQ317A),
 • Požadavky na investice a údržbu (DQ314A), Investiční záměry (DQ310A), Plány investic (DQ321A), Plány oprav a údržby (DQ322A),
 • Analýzy majetku (DQ331A).
2. Využití dokumentů v úlohách:
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení majetku (TGQ300 ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Evidence majetku – technická, operativní, účetní, Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby, Pasporty majetku, Dokumentace strojů, zařízení, budov, pozemků jsou předmětem zpracování úlohy Evidence majetku (UQ301A ).
 • Změny, převody, přírůstky a vyřazení majetku, Odpisy majetku jsou předmětem zpracování úlohy Řízení majetku - transakce (UQ302A ).
 • Požadavky na investice a údržbu, Investiční záměry, Plány investic, Evidence investic, Plány oprav a údržby, Dokumentace investic a údržby jsou předmětem zpracování úlohy Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).
 • Výkazy majetku jsou výstupem úlohy Majetek - standardní reporting (UQ303A ).
 • Analýzy majetku jsou výstupem úlohy Analýzy majetku (UQ304A ).