Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení majetku
Řízení majetku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
2. Účel a zaměření řízení majetku
 • Dosahovat efektivní struktury a rozmístění majetku,
 • Zajistit kvalitní dokumentaci majetku,
 • Realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí,
 • Poskytovat analytické a plánovací podklady.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence majetku (UQ301A ) - aktualizace základních údajů majetkových databází, klasifikace majetku, technických údajů apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování majetku - transakce (UQ302A ) - zpracování jednotlivých majetkových transakcí, požadavku na investice, řešení oprav, zpracování odpisů apod. – ( Trans. ),
 • Reporting: Majetek - standardní reporting (UQ303A ) - vytváření standardních majetkových reportů a výkazů – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy majetku (UQ304A ) – podle různých dimenzí (druhy majetku, zodpovědnost, umístěn apod.) a sledování vývoje majetku v čase – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) – ( Plány ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ) – ( PA ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení majetku" (SQ301 ),
 • "Řeší se řízení investic a údržby“ (SQ302 ),
 • Scénáře k řízení podniku a byznys analytice“ (SGQ100),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
5. Role v řízení majetku
 • Celkový přehled rolí vážících se k finančnímu řízení a řízení podniku je na stránkách:
  • Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics“ (RGQ100 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení majetku“ (DSGQ30 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • Metriky v řízení majetku“ (ISGQ56 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek – hmotný“ (ISGQ57 ),
 • Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný“ (ISGQ59 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Byznys prostředí“ (FG000 ),
 • Faktory IT aplikací“ (FG300 ),
 • Podniková analytika, Business Analytics, BA“, (FG400 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Vazby řízení majetku na ostatní oblasti řízení podniku:
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ):
  • analýzy majetku (UQ304A ) – jeden ze vstupů do analýz strategického řízení (UQ001A ),
  • plány rozvoje majetku a investic (UQ305A ) – navazují na formulaci podnikové strategie (UQ002A ),
 • Finanční řízení (TGQ050 ):
  • evidence majetku (UQ301A ) a majetkové transakce, např. zařazení majetku do evidence, vyřazení apod. (UQ302A ) jsou podkladem pro účetní transakce (UQ052A ),
  • významný vstup do úlohy účetní transakce (UQ052A ) jsou podklady pro odpisy majetku,
 • Obchod - Řízení prodeje (TGQ100 ), Řízení nákupů (TGQ150 ) a další:
  • analýzy majetku (UQ304A ) a plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) jsou podkladem pro zajištění obchodních operací nebo jejich plánování, např. z pohledu dostupnosti skladovacích prostor, kapacit prodejen, dopravních kapacit atd.,
 • Řízení lidských zdrojů - (TGQ250 ):
  • plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) jsou podkladem pro plánování jejich personálního zajištění (UQ255A ),
 • Řízení IT – zejména řízení IT zdrojů (DO200 ):
  • ve vazbě k IT jsou na řízení majetku podniku speciálně vázané úlohy Řízení technologických zdrojů (TG203 ), zejména evidence a analýzy technických zdrojů (U242A ) a plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
10. Metody a metodiky
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
11. Aplikace, nástroje
 • Aplikace mají v MBI pouze dokumentační charakter a obsahují pouze vybrané aplikace. Přehled vybraných nástrojů zejména pro podnikovou analytiku je na stránkách:
  • Analytické a plánovací nástroje self service BI - celkový přehled“ (ASGQ00 ),
  • Power Pivot“ (ASGQ01 ),
  • Power BI“ (ASGQ02 ),
  • Analytické a plánovací nástroje typu BI“ (ASGQ05 ),
 • Souhrnný přehled aplikací nejrůznějšího typu je např. na portále na adrese/ .
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.