Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení majetku
Řízení majetku
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TGQ300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze zkrácenou charakteristiku řízení majetku, investic a údržby. Jeho detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky). !!!
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků
2. Účel a zaměření řízení majetku
 • Dosahovat efektivní struktury a rozmístění majetku,
 • Zajistit kvalitní dokumentaci majetku,
 • Realizovat efektivní plánování a průběh investičních akcí.
3. Přehled úloh
 • Evidence: Evidence majetku (UQ301A ) - aktualizace základních údajů majetkových databází, klasifikace majetku, technických údajů apod. – ( Evid. ),
 • Transakce: Zpracování majetku - transakce (UQ302A ) - zpracování jednotlivých majetkových transakcí, požadavku na investice, řešení oprav, zpracování odpisů apod. – ( Trans. ),
 • Reporting: Majetek - standardní reporting (UQ303A ) - vytváření standardních majetkových reportů a výkazů – ( Report ),
 • Analýzy: Analýzy majetku (UQ304A ) – podle různých dimenzí (druhy majetku, zodpovědnost, umístěn apod.) a sledování vývoje majetku v čase – ( Anal. ),
 • Plánování: Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) – ( Plány ),
 • Majetek – pokročilá analytika (UQ309A ) – ( PA ).
4. Metriky úloh
 • Metriky řízení majetku firmy (IGQ56 ),
 • Metriky finančního řízení firmy (IGQ0 )
5. Dimenze
6. Role v řízení majetku
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku – základ (RGQ30 ),
 • Pracovníci podniku – specialisté (RGQ70 ),
 • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ).
7. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • Dokumenty a data řízení majetku (DSGQ30 ),
 • Dokumenty a data finančního řízení firmy (DSGQ05 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ).
8. Podstatné faktory úloh
 • Podnik, základní charakteristiky (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh (FSG030 ),
 • Řízení, organizace (FSG050 ),
9. IT v řízení majetku:

*/ ERP pro převážnou část transakční funkcionality (F300 ),**/Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) , */ BI / SSBI pro analytické funkce (F400 ) / (F455 ), **/Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ), **/Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ).

10. Scénáře - otázky, problémy
 • "Řeší se řízení majetku" (SQ301 ),
 • "Řeší se řízení investic a údržby“ (SQ302 ),
 • Scénáře k typovým úlohám řízení podniku“ (SGQ000 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.