Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení majetku podniku
Metriky řízení majetku podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení majetku:
 • Základní metriky v řízení majetku (ISGQ56 ):
  • Celkový objem majetku podniku (IQ5061 ),
  • Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  • Objem investic (IQ5064 ),
  • Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
 • Dlouhodobý majetek – hmotný (ISGQ57 ):
 • Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 ):
2. Využití metrik řízení majetku v domenách:
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Řízení výroby (DO006 ),
 • Veřejná správa (DO011 ),
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení majetku:
4. Využití metrik řízení majetku v aplikacích:
 • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
 • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
 • Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).