Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení majetku podniku
Metriky řízení majetku podniku
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení majetku:
  • Základní metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
  • Dlouhodobý majetek – hmotný (ISGQ57 ),
  • Dlouhodobý majetek nehmotný (ISGQ59 ).
2. Využití metrik řízení majetku v domenách:
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
  • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
  • Veřejná správa (DO011 ),
  • Řízení IT ekonomiky (DO300 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení majetku:
4. Využití metrik řízení majetku v aplikacích:
  • Aplikace pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ),
  • Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ),
  • Hodnocení návratnosti investic do IT (A304A ).