Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný
Metriky - Dlouhodobý majetek nehmotný
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ59
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení dlouhodobého nehmotného majetku
  • Podskupina obsahuje metriky dlouhodobého nehmotného majetku , dle členění v rozvaze podniku, a to s těmito charakteristikami:
    • označuje se také jako fixní, neoběžný, stálá aktiva apod.
    • představuje majetek s předpokládaným využitím více než 1 rok,
    • představuje nákupem získané licence, patenty, software,…
  • Zahrnuje obvykle tyto druhy majetku:
2. Využití metrik ve skupinách úloh
  • Řízení majetku (TGQ300 ),
  • Finanční řízení podniku (TGQ050 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny