Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Řeší se řízení investic a údržby
Řeší se řízení investic a údržby
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
SQ302
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-08-09
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak realizovat kvalitní přípravu investičních záměrů a průběh jejich posuzování a schvalování?
 2. Kdo a jak má sledovat, vyhodnocovat a kontrolovat průběh investičních akcí ?
 3. Jak realizovat vazby na finance, marketing, prodej?
 4. Které reporty o investicích a údržbě majetku s jakým obsahem budou adekvátní jednotlivým úrovním a pozicím řízení?
 5. Které metriky budou pro analýzy a plánování investic významné, které budou mít charakter KPI?
 6. Které dimenze ve vztahu k metrikám budou pro analýzy a plánování investic?
 7. Jak racionálně plánovat údržbu majetku?
 8. Kdo a jak má sledovat a kontrolovat průběh akcí údržby , zejména většího rozsahu?
 9. Jak zajistit adekvátní řízení návratnosti investic?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Evidence majetku (UQ301A ),
 • Zpracování majetku - transakce (UQ302A ),
 • Majetek - standardní reporting (UQ303A ),
 • Analýzy majetku (UQ304A ),
 • Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ).