Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení prodeje v podniku
Metriky řízení prodeje v podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ10
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky řízení prodeje představují součást komplexu pro řízení obchodních aktivit firmy.
3. Přehled metrik
 • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ),
 • Počet externích zákazníků IT služeb (IQ1006 ),
 • Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ),
 • Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ),
 • Počet obchodních transakcí (IQ1012 ),
 • Tržní podíl (IQ1002 ),
 • Prodejní marže (IQ1009 ),
 • Obrat zásob (IQ1015 ),
 • Dodací lhůta (IQ1010 ),
 • Nový prodej, Intake (IQ1003 ),
 • Prodejní potenciál (IQ1011 ),
 • Ztráta výnosů (IQ1004 ),
 • Podíl private label (IQ1013 ),
 • Úroveň zlevňování (IQ1005 ),
 • Index prodejní aktivity (IQ1014 ),
 • Ukazatelů dárkových poukázek a permanentek (IQ1016 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ),
 • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
 • Marketing (TGQ350 ),
 • Řízení pohledávek (TGQ070 ),
 • Řízení skladů (TGQ200 ), zejména expedičních skladů,
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ),
 • Controlling (TGQ090 ),
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Dílčí analýzy se realizují podle dalších skupin dimenzí:
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Lidské zdroje podniku a řízení mezd (DIGQ20 ),
  • Dimenze skladového hospodářství (DIGQ40 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty a data řízení prodeje (DSGQ10 ),
 • Dokumenty a data řízení marketingu (DSGQ35 ),
 • Dokumenty a data řízení skladů (DSGQ20 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Reference:
 • Cimler, P., Zadražilová, D. - Retail management - (Management Press 2007) - ISBN9788072611676,
 • Synek, M. a kolektiv - Manažerská ekonomika - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024734941, kap. 2.,